1. Επιλέξτε ένα γεγονός που θέλετε να προσθέσετε στο ανοικτό σας στοίχημα. Επιλέξτε Επιλογή στοιχήματος για επεξεργασία.
 2. Επιλέξτε οποιοδήποτε έγκυρο ανοιχτό στοίχημα και πατήστε Προσθήκη σε αυτό το στοίχημα.
 3. Τοποθετήστε το νέο και βελτιωμένο στοίχημά σας και δείτε τα χρήματα να έρχονται!

Πώς να χρησιμοποιήσετε το χαρακτηριστικό ‘Add2Bet’

Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να προσθέσετε νέες επιλογές στο υπάρχον ανοιχτό σας στοίχημα.

Όταν είστε συνδεδεμένοι, μπορείτε τώρα να προσθέσετε μια επιλογή(επιλογές) στο στοίχημά σας, αντί να τοποθετήσετε ένα νέο στοίχημα(στοιχήματα), μπορείτε να προσθέσετε αυτές τις επιλογές σε υπάρχοντα ανοιχτά στοιχήματα τα οποία έχουν διαθέσιμη την επιλογή Cash Out.

Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτηριστικό 'Add2Bet', μπορείτε να επιλέξετε ποιο ανοιχτό στοίχημα από τα "στοιχήματά μου" να τροποποιήσετε. Μόλις επιλέξετε το ανοιχτό στοίχημα από τα στοιχήματά μου, οι αρχικές επιλογές που έχουν τοποθετηθεί εκ των προτέρων προστίθενται στο στοιχηματικό δελτίο σε συνδυασμό με τις νέες επιλογές.

Το νέο ποντάρισμα στοιχήματος είναι ίσο με το ποσό του Cash Out που προσφέρεται κατά τη στιγμή της προσθήκης και δεν μπορείτε να τροποποιήσετε το ποσό του πονταρίσματος. Οι αρχικές επιλογές θα τοποθετηθούν στις τρέχουσες αποδόσεις τη στιγμή της προσθήκης.

Μόλις τοποθετηθεί ένα νέο ποντάρισμα μέσω του χαρακτηριστικού 'Add2Bet', στο αρχικό ανοιχτό στοίχημα γίνεται Cash Out και το ποσό του Cash Out χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση του πρόσφατα τροποποιημένου στοιχήματος.

 

Όροι και Συνθήκες

Ρυθμίσεις

Επιλογή γλώσσας

Στυλ αποδόσεων:

Ζώνη ώρας

Add2Bet - Όροι και Συνθήκες
(Πίσω)

 • Το ποντάρισμα του τροποποιημένου στοιχήματος πρέπει να είναι ίσο με την αξία Cash Out του κατάλληλου ανοιχτού στοιχήματος. Το τροποποιημένο στοίχημα πρέπει να τοποθετείται με τις αποδόσεις ως έχουν κατά τη στιγμή της χρήσης του Add2Bet.
 • Όταν ένας πελάτης επιλέγει το Add2Bet, μετά την προσθήκη των επιλογών στο δελτίο, δεν επιτρέπεται να προσθέσει νέες επιλογές μέχρι να ολοκληρώσει το Add2Bet και να τοποθετήσει ένα νέο στοίχημα ή να τερματίσει τη Λειτουργία Επεξεργασίας.
 • Όταν ένας πελάτης επιλέγει το χαρακτηριστικό Add2Bet, το επιλεγμένο κατάλληλο ανοιχτό στοίχημα θα αποτελέσει αμέσως αντικείμενο Cash Out, και τοποθετείται το νεοσυσταθέν Παρολί Στοίχημα, το οποίο αποτελείται από τις επιλογές πονταρίσματος που βρίσκονται στο κατάλληλο ανοιχτό στοίχημα συν την πρόσθετη επιλογή στοιχήματος που επιλέχθηκε με τη χρήση του χαρακτηριστικού Add2Bet ("τροποποιημένο στοίχημα").
 • Οι πρόθετες επιλογές στο νέο στοίχημα που τοποθετείται χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό Add2Bet τοποθετούνται με τις τρέχουσες αποδόσεις τοποθέτησης με το Add2Bet.
 • Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει μόνο ένα ανοιχτό στοίχημα που πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας, με το οποίο να συνδυάσει επιλογές που προστέθηκαν πρόσφατα στο στοιχηματικό δελτίο.
 • Σε περίπτωση αλλαγής της αξίας Cash Out αφού ο πελάτης επιλέξει ένα κατάλληλο ανοιχτό στοίχημα, αλλά πριν το τοποθετήσει, θα δοθεί ένδειξη στον πελάτη ότι η συναλλαγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και πρέπει να ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, στο αρχικό στοίχημα δεν γίνεται Cash Out και το νέο στοίχημα δεν τοποθετείται.
 • Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες επιλογές του ανοιχτού στοιχήματος που χρησιμοποιείται για το Add2Bet διευθετηθούν, αφαιρούνται από το νέο στοίχημα που τοποθετείται.
 • Το Add2Bet είναι διαθέσιμο μόνο σε πελάτες που έχουν ανοικτά στοιχήματα με διαθέσιμο Cash Out κατά τη στιγμή της προσθήκης των επιλογών στο δελτίο.
 • Το Add2Bet είναι διαθέσιμο μόνο αν οι επιλογές που έχουν προστεθεί στο δελτίο στοιχήματος μπορούν να συνδυαστούν με τα ανοικτά στοιχήματα με διαθέσιμο Cash Out για να δώσουν ένα κατάλληλο Παρολί.
 • Το Add2Bet είναι διαθέσιμο μόνο εάν η αξία Cash Out των ανοικτών στοιχημάτων που μπορούν να συνδυαστούν με την πρόσθετη επιλογή στο δελτίο στοιχήματος είναι υψηλότερη από το ελάχιστο ποσό πονταρίσματος του νέου στοιχήματος Παρολί.
 • Η λειτουργία Add2Bet είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδεδεμένους χρήστες.
 • Εάν ένας πελάτης επιλέξει να χρησιμοποιήσει ένα Free Bet για τις νέες επιλογές που έχουν προστεθεί στο δελτίο στοιχήματος ή στην επιλογή Each-Way, η λειτουργία Add2Bet δεν θα είναι διαθέσιμη.
 • Σε περίπτωση που ένα γεγονός στο οποίο τα ανοικτά στοίχημα που είναι κατάλληλα για το Add2Bet ανασταλεί, ακυρωθεί ή έχουν αλλάξει οι αποδόσεις με τέτοιο τρόπο ώστε το Cash Out να μην είναι διαθέσιμο, αυτά τα ανοικτά στοιχήματα δεν είναι διαθέσιμα για συνδυασμό με τις επιλογές που προστέθηκαν.
 • Το Add2Bet είναι διαθέσιμο μόνο σε μη διευθετημένα μονά στοιχήματα ή/και Παρολί στοιχήματα (εξαιρούνται τα συστήματα) για τα οποία είναι διαθέσιμο το Cash Out, και όπου τουλάχιστον μία από τις επιλογές δεν έχει διευθετηθεί ("κατάλληλα ανοιχτά στοιχήματα").
 • Το Add2Bet είναι διαθέσιμο μόνο αν η αξία Cash Out του ανοιχτού στοιχήματος είναι ίση ή μεγαλύτερη από το ελάχιστο ποσό πονταρίσματος του νέου στοιχήματος Παρολί το οποίο θα δημιουργηθεί προσθέτοντας τη νέα επιλογή μέσω του Add2Bet.
 • Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες επιλογές του κατάλληλου ανοικτού στοιχήματος έχουν ήδη διευθετηθεί, αυτές οι διευθετημένες επιλογές δεν θα συμπεριληφθούν στο τροποποιημένο στοίχημα.
 • Ισχύουν οι γενικοί όροι στοιχηματισμού και Cash Out.